VERENIGING

Repetitie Musical " De weg naar de Guillotine"
Repetitie Musical " De weg naar de Guillotine"

Een beetje historiek

Het Bakelandtcomité is toevallig ontstaan in 1981 na ontvangst van een 150-tal indianen uit het Canadese Britisch Columbia. Zij brachten een bezoek aan de frontstreek waar ook hun voorvaderen in '14 – '18 streden. Voor hen werd er gratis logement van een viertal dagen in de gemeente voorzien. Met een tiental vrijwilligers werd deze ontvangst op een tijdsspanne van drie weken georganiseerd. Na dit evenement werd beslist om in onze gemeente jaarlijks feesten te organiseren.

Langemark-Poelkapelle lag vroeger aan de rand van het Vrijbos dat zich in het verleden uitstrekte van Brugge tot Houthulst-Madonna. De figuur Bakelandt en zijn bende, samen met de periode van de "Boerenkrijg" en de Franse bezetting anno 1800, waren interessante thema's om daaromtrent evenementen te organiseren.

In 1983 stapte de eerste stoet met een 450 deelnemers door de straten van de gemeente. Bij de derde editie, in 1985 waren er al 8.000 bezoekers. Organisatorische redenen dwongen om nadien de stoet driejaarlijks te laten uitgaan. Telkens stapten in de laatste stoeten ongeveer 1.000 mensen en 150 paarden mee op.

Op 30 augustus 1998 werd er naast de "klassieke stoet" een nieuw evenement bedacht, de "Boerenkrijg", met historische evocaties en de kerkverbranding van Langemark. Dit was weerom een succes want er waren meer dan 3.500 bezoekers.

De voorlopig laatste en tiende editie van de Stoet werd gehouden in 2002. Een prachtige feesteditie was het, maar een zware inspanning. Sindsdien trekt het Comité meer de kaart van het haalbare.

In 2005 werd er daarom afgestapt van het Stoetconcept en overgegaan tot wandelingen langsheen verschillende historische evocaties die het publiek vrij kon bezoeken. Mede dankzij het mooie weer werd het een succes. Dit gaf de nodige energie aan de Comitéleden om op deze nieuwe ingeslagen weg verder te gaan.

Fotogalerij